HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1

Iedereen die dit evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in kader van de en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/ of te verwijderen.

Artikel 2

De inrichters van het evenement behouden volgende rechten:

1) De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst en dit opnieuw willekeurig fouilleren of controleren tijdens een willekeurig tijdstip.

2) De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker.

3) De handtassen en ander tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker.

Artikel 3

Volgende voorwerpen zijn verboden op het festivalterrein:

1) Eigen eten, drank of andere vloeistoffen.

2) Gevaarlijke of storende voorwerpen

3) Dieren (uitgezonder geleide honden)

4) Deodorant in de vorm van spuitbussen

Artikel 4

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:

1) Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid.

2) Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan.

3) Die zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs.

4) Wanneer deze zich agressief of hinderlijk gedraagt.

5) Wanneer deze betrapt wordt op wildplassen of ander niet toegelaten gedrag.

Artikel 5

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel 6

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 7

Tickets worden niet terugbetaald noch ingewisseld, ook niet bij een gewijzigd programma.

Artikel 8

De organisatie is niet verantwoordelijke voor letsels, schade of diefstal.

Artikel 9

Door het betreden van het domein geeft u automatisch toestemming dat foto’s, reportages of videomateriaal gebruikt wordt voor publicatiedoeleinden. Indien u dit niet wenst, gelieve de organisatie hiervan op de hoogte te brengen.