GOED DOEL

2023

Het Ventiel is ons goede doel voor dit jaar. Het Ventiel is een vrijwilligersor-ganisatie waarbij iedereen zich met hart en ziel inzet voor de mensen met jongdementie. Niemand wordt met geld betaald, de twinkel in de ogen van de deelnemers is de mooiste en meest gulle pasmunt. De vzw staat voor ver-bondenheid, voor kameraadschap, voor teamspirit, voor warmte, voor verse lucht, voor nieuwe energie.

Ook op LUX 23 is Het Ventiel aanwezig: het organiseert een workshop en je kan bij hen terecht met jouw vragen. Meer info over de vzw vind je op de website www.hetventiel.be.

Voorbije jaren

Vorig jaar konden we een deel van onze opbrengst schenken aan de vzw Hartekinderen, die zowel kinderen, jongeren als jongvolwassenen met een hartafwijking als hun families ondersteuning biedt. In 2019 was de vzw Boven de Wolken ons goede doel, in 2018 en 2017 waren dat respec-tievelijk CKG Don Bosco en MFC De Kindervriend.